تاییدیه اتحادیه اروپا برای سازماندهی سوخت در پروازهای “هما” بدست آمده است.

اخذ تاییدیه اتحادیه اروپا برای مدیریت سوخت در پروازهای «هما»


به گزارش دیجیاتور، سالانه پرواز جمهوری اسلامی تحت ممیزی «EU-ETS» از سوی اتحادیه اروپا و «CORSIA» از سوی سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو برای تمامی پروازهای بین‌المللی مورد نظارت قرار می‌گیرد. هدف این ممیزی، نظارت بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و اعمال قوانین بین‌المللی برای حفظ اکوسیستم است. در صورت عدم رعایت استانداردها، شرکت‌های پرواز ممکن است مجازات و محدودیت‌هایی در انجام پروازهای خود تحمل کنند. با رعایت الزامات ممیزی، پرواز جمهوری اسلامی ایران تاییدیه رعایت استانداردها برای انجام پروازهای بین‌المللی دریافت کرده و ذخیره بالایی از سوخت در پروازها به ثبت رسیده است.

به گزارش دیجیاتور، سالانه پرواز جمهوری اسلامی تحت ممیزی «EU-ETS» از سوی اتحادیه اروپا و «CORSIA» از سوی سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو برای تمامی پروازهای بین‌المللی، قرار می‌گیرد.

هدف این ممیزی، نظارت بر نحوه و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و اعمال قوانین بین‌المللی در راستای حفظ اکوسیستم است تا از قرار گرفتن سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان قابل قبول، اطمینان حاصل شود.

با انجام ممیزی‌های سالانه توسط نهادهای بین‌المللی فوق و بررسی میزان کربن انتشار یافته، اگر این میزان در سطح قابل قبول از سوی ممیزان قرار نگیرد، شرکت‌های پرواز مشمول جریمه و متعاقباً اعمال محدودیت‌هایی در انجام پروازهای خود خواهند شد.

با توجه به نوع انجام پروازهای بین‌المللی هما، پرواز جمهوری اسلامی، ملزم به رعایت این الزامات بوده و از این رو سالانه مورد ارزیابی ممیزان اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

مکاتبه با شرکت GMBH Verification EST در کشور آلمان برای عقد قرارداد برای چگونگی انجام ممیزی، برگزاری جلسات مشترک کارشناسی‌با نمایندگان واحدهای سوخت و سیستم‌های اطلاعات سازماندهی،بررسی و تحلیل‌های عملیاتی اطلاعات از جمله اقدامات اولیه بود که از ابتدای سال گذشته توسط اداره ایمنی پرواز و استاندارد عملیات هما انجام شد. با وجود امکان انجام ممیزی به شکل حضوری در مقرر ممیزان در فرانکفورت، با تلاش و پیگیری‌های مستمر همکاران اداره ایمنی پرواز و استاندارد عملیات، با کسب مجوز از نهاد قانونگذار این امر، ممیزی به شکل مجازی برگزار شد. که سبب صرفه‌جویی بالغ بر ۳۰ هزار یورو شد.

با برگزاری چندین جلسه با ممیزان شرکت مذکور، تهیه مدارک مربوط به پروازهای منتخب درخواست شده از طرف ممیز در هفته اول فروردین ماه سال جاری، سرانجام تاییدیه نهادهای مذکور مبنی بر رعایت استاندارهای فوق، توسط پرواز جمهوری اسلامی ایران «هما» برای انجام پروازهای بین‌المللی صادر شد.

ذخیره حجمی بالای ۴۰ تن سوخت در پروازهای اتحادیه اروپا از مهم‌ترین دستاورهای حائز اهمیت این ممیزی است که در بانک اطلاعاتی نهاد مقررات گذار Authority Germans ثبت خواهد شد که با ثبت در بازار سهام بازار سهام جهانی، ارزش مالی این ذخیره بسیار قابل توجه است.


ممیزی هواپیماهای جمهوری اسلامی تحت کنترل اتحادیه اروپا و ایکائو انجام می‌شود. این ممیزی به دنبال نظارت بر انتشار گازهای گلخانه‌ای است. در صورت عدم رعایت استانداردهای ممیزی، شرکت‌های پرواز با محدودیت‌ها و جریمه مواجه می‌شوند. هما ملزم به اجرای این الزامات است و سالانه توسط اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود. با برگزاری جلسات و مکاتبات با شرکت GMBH Verification EST، تاییدیه برای انجام پروازهای بین‌المللی هما صادر شد. ذخیره حجم بالای سوخت نیز ثبت خواهد شد و ارزش مالی آن قابل توجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *