آمریکا، اصلی‌ترین منبع انرژی در اروپا

آمریکا اصلی‌ترین تامین کننده انرژی در اروپا


به گزارش دیجیاتور، آمریکا در حالی که سهم روسیه از تأمین کنندگان انرژی اتحادیه اروپا کاهش یافته است، به اصلی‌ترین تأمین کننده انرژی برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، مقدار بازرگانی بین‌الملل محصولات انرژی به اروپا کاهش یافته و از نظر ارزش و وزن در مقایسه با مدت مشابه سال 2022 کاهش داشته است. بازرگانی بین‌الملل محصولات انرژی همچنان یک سوم از کل بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد و نوسانات قابل توجهی در سهم هیدروکربن‌ها و منابع انرژی در بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا در سال های اخیر وجود داشته است. در سه ماهه سوم سال 2023، بازرگانی بین‌الملل هیدروکربن‌ها ثابت مانده و اما بازرگانی بین‌الملل منابع انرژی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به گزارش دیجیاتور به نقل یورواستات، آمریکا به اصلی‌ترین تأمین کنندگان انرژی اتحادیه اروپا تبدیل شده‌است در حالی که سهم روسیه کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، ۳۵.۴ میلیارد یورو محصولات انرژی وارد کرد که از نظر وزنی و ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش داشت.

آمار یورواستات نشان داد اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، ۶۵ میلیون تن محصولات انرژی به ارزش ۳۵.۴ میلیارد یورو وارد کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۴۹.۱ درصد از نظر ارزش و ۱۱.۳ درصد از نظر وزنی کاهش داشت.

بازرگانی بین‌الملل محصولات انرژی، ۱۷.۷ درصد از کل بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ را تشکیل داد. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، نوسانات قابل توجهی در سهم محصولات انرژی در بازرگانی بین‌الملل این بلوک وجود داشت که می‌توان به نوسانات شدید قیمت محصولات انرژی نسبت داد.

سهم هیدروکربن‌ها در کل بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا، از ۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۱۱.۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳، در ۱۰.۶ درصد باقی ماند. نوسان‌های قابل توجهی در سهم منابع انرژی مشاهده شد و سهم منابع انرژی از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۱۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت و سپس، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳، به ۶.۵ درصد نزول کرد.

بازرگانی بین‌الملل هیدروکربن‌ها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ثابت ماند در حالی که بازرگانی بین‌الملل منابع انرژی به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از ۱۳.۱ درصد، به ۵.۲ درصد سقوط کرد.


آمار نشان می‌دهد که آمریکا به اصلی‌ترین تأمین کنندگان انرژی اتحادیه اروپا تبدیل شده است و سهم روسیه در بازرگانی بین‌الملل انرژی کاهش چشمگیری داشته است. در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، اتحادیه اروپا 35.4 میلیارد یورو محصولات انرژی وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال 2022 کاهش داشته است. این کاهش برابر با 49.1% از نظر ارزش و 11.3% از نظر وزنی است. بازرگانی بین‌الملل محصولات انرژی 17.7% از کل بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. همچنین، نوسانات قابل توجهی در سهم محصولات انرژی در بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا وجود داشته است که می‌توان آن را به نوسانات شدید قیمت محصولات انرژی نسبت داد. سهم هیدروکربن‌ها در بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا از سال 2021 تا 2022 افزایش یافت و در نخستین 9 ماه سال 2023 ثابت ماند. ضمناً، سهم منابع انرژی در بازرگانی بین‌الملل اتحادیه اروپا ابتدا کاهش یافت و سپس در نخستین 9 ماه سال 2023 نزول کرد. در مقابل، بازرگانی بین‌الملل هیدروکربن‌ها ثابت ماند و بازرگانی بین‌الملل منابع انرژی کاهش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *