متن آهنگ لاشی آرتا

0 نظر

Arta · Lashi متن آهنگ لاشی آرتا [ورس یک] بسه بسه بد و بیراه نه نه دیگه من نمیام تو بیا نمیمونه همه شبو بیدار تو بزنم هی

متن آهنگ کفته چرسی

متن آهنگ کفته چرسی [ورس یک] جلوم برف زمستونه، نخواه که خوب بشم تهرانم هالیوودم، میکوبیم تا بوق سگ دافت توو کفمو

متن آهنگ هی هوروش

متن آهنگ هی هوروش هی، بگو قیمت چشاتو ببینم چنده هی، بزار خنده بشینه رو لبای چون قندت هر چی میگم نه نیار، تو منو

متن آهنگ نوزاد اژدها تس

0 نظر

Mc Tes · Nozaade Ezhdehaa متن آهنگ نوزاد اژدها تس [ورس یک] همچنان بد بپوشیم با افتخار از ما چند نفرتون موندید، ها؟ کی این آ

متن آهنگ راز تس

0 نظر

Mc Tes · Raaz متن آهنگ راز تس تو چشمات زندگی از دید من یه دو تا شعره یه دو تا پیک نوید فردا نمیدم بهت وسط دریا نمیگم چر

متن آهنگ تعادل تس

0 نظر

Mc Tes · Taadol متن آهنگ تعادل تس [ورس یک] بین ما یه دهه جا موند به هر طریقی تو از نسل با سکوت بیگانه ای، همه دلیلی دستم

متن آهنگ ارباب دریا تس

0 نظر

متن آهنگ ارباب دریا تس اینم واسه شونه هام شکوه شکوفه ها از راه دور اومدم با باد تغییر شکل میدن گونه هام توو خم د

متن آهنگ کوکو تس

0 نظر

Mc Tes · Cucu متن آهنگ کوکو تس به همین سادگی یادم رفته بود ققنوسو یاد میکرد بال ماهی رو حس میکرد لَخت رنگ رو رنگ میکر

متن آهنگ بی چهره تس

0 نظر

Mc Tes · Bi Chehre متن آهنگ بی چهره تس جهان درست توو زمانم توو شیب افتاد مثل وقتی که روو سر اسحاقِ سیب افتاد ورق زدم کل