متن آهنگ بیا تهی

0 نظر

متن آهنگ بیا تهی: مثمون گشتم نگرد نیست اگر هم باشه در حد نیست کسی هم جز تو بلد نیست وقتی نگاهت رو منه اون روزای خ

متن آهنگ بزن تبر ایهام

0 نظر

متن آهنگ بزن تبر ایهام: بی تو دگر شبِ من سحر ندارد از تو دلم خیالِ مسافرت ندارد میگرید آسمان هم به حالِ زارم برگ

متن آهنگ پرک Perc جیدال

0 نظر

متن آهنگ پرک Perc جیدال: [اینترو] تو با من همدردی، این شهرو میگردی با آدما سردی، توو دلت نی تردید [کورس] کنارت آروم

متن آهنگ سخت پوبون

0 نظر

PooBon · PooBon – Sakht متن آهنگ سخت پوبون: من موندم و فکرت شبا نمیدونی چقدر سخت بود نمیدیدی کاملاً منو رفتی وقتی هیشکی

متن آهنگ بلرزون آرش

0 نظر

متن آهنگ بلرزون آرش: حاضری؟ بریم؟ بیا بیا فرفری جونم تو که میدونی میترکونم من میدونم تو خیلی باحالی اینو بزار ه

متن آهنگ تله عرفان

متن آهنگ تله عرفان [اینترو] ده دوازده سال پیش یکی از طرفدارام روایت خیالی زندگیشو برام تعریف کرد و مو به تنم سیخ