۵۰۸ خانوار روستایی لرستان به شبکه جهانی پرسرعت دست یافتند.

۵۰۸ خانوار روستایی لرستان از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند


با راه‌اندازی سایت جدید ارتباطی در روستای “سراب تجره سادات”، تعداد 508 خانوار با جمعیتی بالغ بر هزار و 792 نفر اهالی روستا و چهار روستای اقماری به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات متصل شدند و از شبکه جهانی پر سرعت بهره‌مند شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات با اجرای این پروژه‌ها در مناطق روستایی به توسعه مخابرات، ارائه خدمات مطلوب ارتباطی و الکترونیکی و توسعه کسب‌وکارها و دانش مالی دیجیتال پرداخته است.

به گزارش دیجیاتور، مجتبی صارمی در سخنانی، اظهار داشت: با راه‌اندازی سایت جدید ارتباطی در روستای «سراب تجره سادات» از محل اعتبارات توسعه مخابرات روستایی وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات و با تلاش همکاران اپراتور ایرانسل تعداد ۵۰۸ خانوار با جمعیتی بالغ بر هزار و ۷۹۲ نفر اهالی روستای یاد شده و چهار روستای اقماری شامل «کمره»، «چشمه پاپی»، «میرآباد» و «خانجان خانی» به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات متصل شدند و از شبکه جهانی پر سرعت بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت مخابرات در راستای گسترش عدالت ارتباطی و بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از پوشش شبکه جهانی همراه، تصریح کرد: توجه و توسعه مخابرات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار از اولویت‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات در حکومت سیزدهم بوده که اجرای این پروژه‌ها، ارائه خدمات مطلوب ارتباطی و الکترونیکی و همچنین توسعه کسب‌وکارها و دانش مالی دیجیتال را به دنبال خواهد داشت.


با راه‌اندازی سایت جدید ارتباطی در روستای «سراب تجره سادات»، ۵۰۸ خانوار با جمعیت بالغ بر هزار و ۷۹۲ نفر اهالی روستا و چهار روستای اقماری به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات متصل شدند و از شبکه جهانی پر سرعت بهره مند شدند. برنامه‌های وزارت مخابرات در راستای گسترش عدالت ارتباطی و بهره مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از پوشش شبکه جهانی همراه و توسعه مخابرات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار از اولویت‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات در حکومت سیزدهم بوده و اجرای این پروژه‌ها، ارائه خدمات مطلوب ارتباطی و الکترونیکی و توسعه کسب‌وکارها و دانش مالی دیجیتال را به دنبال خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *