مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی در روز دوشنبه برگزار می‌شود.

مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی دوشنبه برگزار می‌شود


مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی با حضور مسئولان فدراسیون در روز دوشنبه برگزار خواهد شد. این مجمع شامل ارائه گزارش عملکرد فدراسیون و گزارش حسابرس مستقل و بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال های آینده است. همچنین اعضای مجمع نیز در این نشست قادر به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود هستند. محسن وحدانی دبیر مجمع است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از ارتباطات سازمانی فدراسیون شمشیربازی، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی روز دوشنبه به ریاست محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور علیرضا پورسلمان رییس و دیگر مسئولان فدراسیون برگزار خواهد شد.

این مجمع از ساعت ١٠ در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک آغاز شده و به مدت دو ساعت ادامه خواهد داشت.

دستورالعمل مصوب برای مجمع به این شرح است:

* ارائه گزارش عملکرد فدراسیون توسط رئیس فدراسیون شامل گزارش فعالیت های سالیانه، گزارش وضعیت موجود
* ارائه گزارش حسابرس مستقل سال ١٤٠١-١٤٠٠
* ارائه کلیه گزارش های مالی تا پایان سال ١٤٠١-١٤٠٠ توسط خزانه دار
* ارائه گزارش بازرس فدراسیون ١٤٠١-١٤٠٠
* بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال ١٤٠٢ و ١٤٠٣
* ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات توسط اعضای مجمع

محسن وحدانی دبیر فدراسیون، دبیر مجمع است.


مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی با حضور رئیس و مسئولان فدراسیون برگزار خواهد شد. این مجمع در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود و به مدت دو ساعت ادامه دارد. در این مجمع، رئیس فدراسیون گزارش عملکرد فدراسیون و فعالیت‌های سالیانه، وضعیت موجود و گزارش‌های مالی را ارائه می‌کند. همچنین گزارش حسابرس مستقل، گزارش بازرس و برنامه عملیاتی سال‌های آینده مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. در این مجمع، اعضا نیز می‌توانند پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه کنند. محسن وحدانی دبیر فدراسیون و دبیر مجمع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *