حواله برای مبلغ ۴۰۴.۸ میلیون دلار عرضه شد.

عرضه ۴۰۴.۸ میلیون دلار به صورت حواله


متن فوق درباره مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما در روز سه دوشنبه پنجم دی ماه ۱۴۰۲ است که به میزان ۴۰۴.۸ میلیون دلار بوده و همچنین مجموع ارز معامله شده به صورت حواله در همان روز برابر با ۱۹۲.۳ میلیون دلار بوده است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از نهاد مالی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه دوشنبه پنجم دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۴۰۴.۸ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۹۲.۳ میلیون دلار بود.


مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما روز سه دوشنبه پنجم دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۴۰۴.۸ میلیون دلار بود. مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۹۲.۳ میلیون دلار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *