عرضه ۳۴۳.۶ میلیون دلار به صورت حواله -> حواله برای عرضه ۳۴۳.۶ میلیون دلار

عرضه ۳۴۳.۶ میلیون دلار به صورت حواله


متن فوق بیانگر این است که مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما در روز چهارشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۲، ۳۴۳.۶ میلیون دلار بود و همچنین مجموع ارز معامله شده به صورت حواله در همان روز ۱۳۷.۴ میلیون دلار بود.

به گزارش دیجیاتور به نقل از نهاد مالی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز چهارشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۳۴۳.۶ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۳۷.۴ میلیون دلار بود.


مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما در مطالعات تاریخی چهارشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۴۳.۶ میلیون دلار بود. همچنین، مجموع ارز معامله شده به صورت حواله در همان مطالعات تاریخی معادل ۱۳۷.۴ میلیون دلار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *