کاهش تدریجی نرخ آپارتمان‌های مسکونی به منجر به تورم نقطه به نقطه می‌شود

تورم نقطه به نقطه نرخ آپارتمان‌های مسکونی کاهش یافت


در دی ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۶.۵ درصد رسیده و در مقایسه با ماه قبل ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه ۱۴۰۲ به عدد ۲۸۰.۴ رسیده و در مقایسه با ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۲.۲ درصد بوده و در مقایسه با ماه قبل ۵.۱ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸۲.۸ درصد و متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ۸۰۶١٠٧ و ۷٧٠٤١٧ هزار ریال رسیده است. این اطلاعات با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده و نشان می‌دهد که شاخص قیمت بهترین نمایش را از تغییرات قیمت‌ها دارد.

به گزارش دیجیاتور، در دی ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۶.۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)

در دی ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۲۸۰.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٧٤.٤)، ٢.٢ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۲.۲ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٢.٩- درصد)، ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۸۲.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨٥.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در دی ماه ١٤٠٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٨٠٦١٠٧ و ٧٧٠٤١٧ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ١٦٦٣٩٢٨ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٤٢٣٤٩٢ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشد. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود این‌که متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است. در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.


تورم آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه ١٤٠٢ به ۴۶.۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه قبل ١١ واحد درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در همین ماه نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز ۲.۲ درصد بوده و افزایش ٥.١ واحد درصدی نسبت به همین ماه قبل داشته است. اما تورم سالانه در دی ماه ١٤٠٢ تا ۸۲.۸ درصد رسیده و ٢.٩ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل داشته است. در متوسط، قیمت آپارتمان‌های مسکونی متفاوت بوده و این تغییرات در قیمت‌ها از طریق شاخص قیمت بهتر مشخص می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *