وقوع تورم در آذر ماه به نسبت ۴۴.۴ درصد/ رشد ماهانه تورم ۲.۹ درصدی

تورم آذر ۴۴.۴ درصد شد/رشد ۲.۹ درصدی تورم ماهانه


شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در آذر ماه سال ۱۴۰۲، به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۲ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز در آذر ماه به ۴۰.۲ درصد رسیده است. همچنین، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است، و تورم برای گروه‌های خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۴.۱ و ۲.۳ درصد است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور نیز به ۴۴.۴ درصد رسیده است، که در مقایسه با نرخ قبلی ۰.۵ درصد کاهش داشته است. در نهایت، نرخ تورم در دهک‌های هزینه‌ای مختلف نیز در آذر ماه به ۴۱.۹ تا ۴۶ درصد رسیده است.

به گزارش دیجیاتور، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور برای آذر ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در آذر ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۰.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذر ماه، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۴۰.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذر ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه، در مقایسه با ماه قبل، یک واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در آذر ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٤.١ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در آذر ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذر ماه

نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه، برابر ۴۴.۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤١.٩ درصد برای دهک اول، تا ٤٦ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٣ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.


شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در آذر ماه ۱۴۰۲ به ٢١٧ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۲ درصد افزایش داشته است. در نیز دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آذر ماه ۴۰.۲ درصد بوده است. تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذر ماه ۲.۹ درصد بوده است و برای گروه‌های عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” ٤.١ درصد و برای گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” ٢.٣ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذر ماه به ۴۴.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه در دهک اول ٤١.٩ درصد و در دهک دهم ٤٦ درصد بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.١ واحد درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *