تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اعلام شد.

تغییر نام «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران» ابلاغ شد


مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران به تصویب رسیده و از سوی رئیس شورای عالی تحول اساسی فرهنگی ابلاغ شده است. این مصوبه برای اجرا به برخی از موسسات علمی کشور ابلاغ شده و در آن به اهمیت علم و تحقیقات بنیانی در توسعه کشور اشاره شده است. همچنین، این مصوبه به دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در جهان و تحقق اهداف کلان نظام علم و فناوری پرداخته است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش بنیان ریاست جمهوری، مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران» که ۲۶ دی ماه در هشتصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی تحول اساسی فرهنگی به‌تصویب رسیده بود، از سوی رئیس شورای عالی تحول اساسی فرهنگی ابلاغ شد.

این مصوبه برای اجرا به معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سلامت، درمان و آموزش علوم درمانی، سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، سازماندهی حوزه‌های علمیه کشور، دبیرخانه شورای عالی تحول اساسی فرهنگی و شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شد.

در مقدمه این مصوبه آمده است: افق بلند پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران؛ پیشرفت همه‌جانبه و مداوم است. لازمه ساختن این آینده و افق روشن، آفرینش‌های علمی است. علم؛ به مثابه العلم سلطان؛ آشکارترین وسیله عزت و قدرت، مرجعیت و سرآمدی کشور و در مقام خیرالعلم مانفع زیربنای حل مسائل جامعه و تداوم پیشرفت در تولیدی و دانش مالی کشور است. به تحقیق، تامین مالی در پژوهش‌های علمی مبتنی بر خلاقیت و انگیزه جدی دانشمندان و پژوهشگران، آینده‌ای روشن را برای کشور رقم می‌زند.

در ادامه آمده است: در این راستا و با هدف تحقق بند ۴ اصل سوم میثاق ملی و به استناد بند ۱ روابط حکومتی‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغی مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ رهبر معظم تحول اساسی مبنی بر «جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان» از طریق «ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری»، «توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی» و «دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته» و با عنایت به بیانیه گام دوم تحول سیاسی و تأکید معظم‌له بر دستیابی به قله‌های دانش جهان، عبور از مرزهای کنونی دانش و شتاب حرکت و جهاد علمی در کشور و به استناد بند ۸ اهداف کلان نظام علم و فناوری سند «نقشه جامع علمی کشور» مصوب دی‌ماه ۱۳۸۹ شورای عالی تحول اساسی فرهنگی مبنی بر «گسترش همکاری در حوزه‌های علـوم و فنـاوری بـا مراکـز علمی معتبر بین‌المللی»؛ «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» مصوب جلسه ۵۲۲ مورخ ۷ مرداد ۱۳۸۲ شورای عالی تحول اساسی فرهنگی به «بنیاد ملی علم ایران» تغییر نام می‌یابد و این اساسنامه؛ جایگزین اساسنامه مصوب جلسه فوق‌الذکر با اصلاحات بعدی آن می‌‌شود.


مصوبه تغییر نام “صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور” به “بنیاد ملی علم ایران” توسط رئیس شورای عالی تحول اساسی فرهنگی ابلاغ شد. این مصوبه برای اجرا به نهادهای دولتی و علمی کشور ابلاغ شد. این اقدام برای تحقق اهداف کلان نظام علم و فناوری سازماندهی شده است و تمرکز بر توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی و دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *