تحولات در مقررات روابط کار و تضمین ایمنی شغلی کارگران

تحول در قانون روابط کار و تأمین امنیت شغلی کارگران


در این متن آرش فراز، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی، در یک نشست خبری اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیأت حکومت ارائه شده است و پس از تصویب نهایی در این هیأت، به مجلس خواهد رفت. او تغییرات مهمی در این لایحه اعلام کرد و بیان کرد که تغییرات و اصلاحات موردنیاز جامعه کارگری را برآورده کرده است، به خصوص در مورد تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار. فراز همچنین اعلام کرد که با برگزاری جلسات کارشناسی در وزارت کار، تصویب نهایی لایحه بهبود یافته است و تلاش شده است تا امنیت شغلی تقویت شود. تغییرات اصلی مربوط به مقررات کار در ماده ۷ قراردادهای کار است که اگر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود. این لایحه نیز بر دائم بودن قرارداد کار تأکید دارد، اما قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه از سوی کارفرما قابل تمدید است. اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، تحولات زیادی در حوزه روابط کار و تأمین امنیت شغلی رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، آرش فراز، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور در نشست خبری امروز این کانون، گفت: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیأت حکومت ارائه شده است و بعد از تصویب نهایی در این هیأت به مجلس می‌رود.

وی با بیان اینکه تغییرات مهمی در این لایحه انجام شده است، تصریح کرد: این تغییرات ما را به خواسته ۳ دهه جامعه کارگری می‌رساند که مقوله تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار است.

وی افزود: با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیش‌نویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی ارتقا پیدا کند.

فراز یادآور شد: تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ مقررات کار بوده که قراردادهای کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ادامه داد: بر اساس تبصره یک این لایحه اصل بر دائمی بودن قرارداد است، اما در تبصره ۳ ماده ۱۰ مقررات کار (جدید) عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه از سوی کارفرما قابل انجام است.

فراز در پایان گفت: اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد سبب تحول در حوزه روابط کار به ویژه در حوزه تأمین امنیت شغلی رخ می‌دهد. امیدواریم امسال این لایحه در حکومت نهایی و در مجلس بعدی به تصویب برسد.


نتیجه گیری:
– پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیأت حکومت ارائه شده و بعد از تصویب نهایی به مجلس می‌رود.
– تغییرات مهمی در این لایحه اعمال شده است که به خواسته ۳ دهه جامعه کارگری می‌رساند و تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار را بهبود می‌بخشد.
– با برگزاری جلسات کارشناسی در وزارت کار، پیش‌نویس نهایی لایحه تهیه و تدوین شده است و امنیت شغلی بهبود می‌یابد.
– تغییرات اصلی این لایحه مربوط به ماده ۷ مقررات کار است که در صورت تمدید قرارداد کار تا ۵ سال، قرارداد به دائمی تبدیل می‌شود.
– براساس تبصره یک این لایحه، قرارداد کار همواره دائمی است ولی در تبصره ۳ ماده ۱۰ مقررات کار (جدید)، عدم تمدید قرارداد کار موقت تنها به دلیل موجه کارفرما امکان پذیر است.
– اگر این لایحه به تصویب برسد، تحولات قابل توجهی در حوزه روابط کار و امنیت شغلی به وجود می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *