مقدار بیشترین بارش‌های باران در شهر سپیددشت استان لرستان ثبت شد.

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «سپیددشت» ثبت شد


در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، بهروز مرادپور مدیرکل پیش‌بینی آب و هوا لرستان به میزان بارش‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر پرداخت. او اعلام کرد که میزان بارندگی‌ها در خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، الیگودرز، پلدختر و دورود به ترتیب ۹.۶، ۲.۱، ۵.۷، ۱.۹، ۷.۸ و ۶.۷ میلی‌متر بوده است. همچنین، بارش‌های در سلسله، دلفان، ازنا، رومشکان، چگنی، ایمان آباد، سیلاخور، سپیددشت، ریمله و شول آباد نیز اعلام شد که به ترتیب ۶، ۶.۴، ۶.۸ ، ۳.۷، ۱۰.۲، ۵، ۱.۲، ۲۷.۸، ۱۳.۴ و ۲۰.۷ میلی‌متر بوده است. در نهایت، او متوسط بارندگی‌ها را در قالب این سامانه را ۸.۴ میلی‌متر عنوان کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با اشاره به میزان بارش‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۹.۶ میلی‌متر، بروجرد ۲.۱ میلی‌متر، کوهدشت ۵.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۱.۹ میلی‌متر، پلدختر ۷.۸ میلی‌متر و دورود ۶.۷ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارش‌ها در سلسله را شش میلی‌متر، دلفان ۶.۴ میلی‌متر، ازنا ۶.۸ میلی‌متر، رومشکان ۳.۷ میلی‌متر، چگنی ۱۰.۲ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۵ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۲۷.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۱۳.۴ میلی‌متر و «شول آباد» ۲۰.۷ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل پیش‌بینی آب و هوا لرستان متوسط بارندگی‌های لرستان در قالب این سامانه بارشی را ۸.۴ میلی‌متر عنوان کرد.


میزان بارش‌ها در خرم‌آباد ۹.۶ میلی‌متر، بروجرد ۲.۱ میلی‌متر، کوهدشت ۵.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۱.۹ میلی‌متر، پلدختر ۷.۸ میلی‌متر و دورود ۶.۷ میلی‌متر بوده است. میزان بارش‌ها در سلسله را شش میلی‌متر، دلفان ۶.۴ میلی‌متر، ازنا ۶.۸ میلی‌متر، رومشکان ۳.۷ میلی‌متر، چگنی ۱۰.۲ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۵ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۲۷.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۱۳.۴ میلی‌متر و «شول آباد» ۲۰.۷ میلی‌متر اعلام کرد. مدیرکل پیش‌بینی آب و هوا لرستان متوسط بارندگی‌های لرستان را ۸.۴ میلی‌متر عنوان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *