برق رسانی به ۴۴۰ روستا و ۱۸۰۰۰ خانوار عشایری در حکومت سیزدهم:

برق رسانی به ۴۴۰ روستا و ۱۸۰۰۰ خانوار عشایری در دولت سیزدهم


گزارشی از توانیر اعلام کرده است که طی دوره‌ای از حکومت سیزدهم، طرح برق روستایی توانیر توانسته است برق را به 440 روستای بی برق با جمعیت 4 میلیون نفر برساند. همچنین در طول این دوره، طرح توسعه و بهسازی شبکه برق روستاها تحت عنوان “طرح بهارستان” در 14,561 روستا به مرحله اجرا رسیده و 18,000 خانواده عشایر کوچ رو از طریق سامانه‌های قابل حمل خورشیدی بهره مند برق شدند. علاوه بر این، طرح برق روستایی توانیر اقدامات متعددی را انجام داده است از جمله جابه جایی 162,000 اصله پایه برق، اصلاح 13.5 کیلومتر شبکه، نصب 148,000 عدد روشنایی و 5,100 دستگاه ترانسفورماتور، تأمین برق 250,000 متقاضی جدید و اصلاح و بهسازی شبکه برق و روشنایی معابر روستایی و تقویت ولتاژ مشترکان در مناطق روستایی کشور. در حال حاضر، 99.8 درصد جمعیت روستایی کشور از برق برخوردار هستند که به مقایسه با متوسط جهانی (82 درصد) رشد بالاتری دارد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از توانیر، مجری طرح برق روستایی توانیر طی گزارشی، از اقدامات طرح برق روستایی در حکومت سیزدهم (از ابتدای هفته حکومت در سال ١٤٠٠) را برق رسانی به ٤٤٠ روستای فاقد برق با ٤ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش عنوان کرد.
این گزارش می‌افزاید: طی این مدت طرح توسعه و بهسازی شبکه برق روستاها (طرح بهارستان) در ١٤ هزار و ٥٦١ روستای کشور به مرحله اجرا درآمد و ١٨ هزار خانواده عشایر کوچ رو از طریق سامانه‌های قابل حمل خورشیدی از نعمت برق بهره مند شدند.
عملکرد طرح برق روستایی توانیر حاکی است، جابه جایی ١٦٢ هزار اصله پایه برق، اصلاح ١٣.٥ هزار کیلومتر شبکه و نصب ١٤٨ هزار عدد روشنایی و ٥ هزار و ١٠٠ دستگاه ترانسفورماتور در کنار توسعه شبکه و تأمین برق ٢٥٠ هزار متقاضی جدید از دیگر اقدامات انجام شده محسوب می‌شود و اقدامات متعددی نیز در جهت اصلاح و احداث روشنایی معابر روستایی، تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ مشترکان، اصلاح فرسودگی شبکه و بهسازی شبکه فوق توزیع مناطق روستایی کشور به انجام رسیده است.
گفتنی است در حال حاضر ٩٩.٨ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند و این میزان در مقایسه با متوسط جهانی (٨٢ درصد) از رشد بالاتری برخوردار است.


نتیجه این متن این است که طی حکومت سیزدهم، طرح برق روستایی توانیر توانست در 440 روستا با جمعیت 4 میلیون نفر برق را به رسانی کند. علاوه بر این، یک طرح توسعه و بهسازی شبکه برق روستاها اجرا شد و 18 هزار خانواده عشایر نیز با استفاده از سامانه‌های قابل حمل خورشیدی به نعمت برق دست یافتند. در این طرح، 162 هزار اصله پایه برق جابه جا شده، 13.5 هزار کیلومتر شبکه برق اصلاح و 148 هزار عدد روشنایی و 5 هزار و 100 دستگاه ترانسفورماتور نصب شد. همچنین، تعدادی اقدامات دیگر نیز در جهت بهبود شبکه و بهسازی شبکه فوق توزیع مناطق روستایی صورت گرفته است. در حال حاضر، 99.8 درصد جمعیت روستایی کشور برق دارند که این میزان بالاتر از متوسط جهانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *