021 کید

متن آهنگ مودی 021 کید

0 نظر

021kid · Moody متن آهنگ مودی 021 کید [ورس یک] تو میبینی کلی آدم که توو موزیک ویدیو من میبینم که هر نفر فکرِ خودشه رک حداق

متن آهنگ پلنگی 021 کید

0 نظر

021kid · Palangi [Prod. Shahabee] متن آهنگ پلنگی 021 کید [کورس] یک و نیمی زدم ته بندی لاتی میام شلوار پلنگی ودکام همچین بدک نی ول