تکست آهنگ

متن آهنگ تیپسی رها

متن آهنگ تیپسی رها [کورس] گفتی دریا واسه خورشید یه آیینه بوده رسیدی از راهی کی دوره با مهتاب رو ابرا بسازیم یه خ