تس

متن آهنگ نوزاد اژدها تس

0 نظر

Mc Tes · Nozaade Ezhdehaa متن آهنگ نوزاد اژدها تس [ورس یک] همچنان بد بپوشیم با افتخار از ما چند نفرتون موندید، ها؟ کی این آ

متن آهنگ راز تس

0 نظر

Mc Tes · Raaz متن آهنگ راز تس تو چشمات زندگی از دید من یه دو تا شعره یه دو تا پیک نوید فردا نمیدم بهت وسط دریا نمیگم چر

متن آهنگ تعادل تس

0 نظر

Mc Tes · Taadol متن آهنگ تعادل تس [ورس یک] بین ما یه دهه جا موند به هر طریقی تو از نسل با سکوت بیگانه ای، همه دلیلی دستم

متن آهنگ ارباب دریا تس

0 نظر

متن آهنگ ارباب دریا تس اینم واسه شونه هام شکوه شکوفه ها از راه دور اومدم با باد تغییر شکل میدن گونه هام توو خم د

متن آهنگ کوکو تس

0 نظر

Mc Tes · Cucu متن آهنگ کوکو تس به همین سادگی یادم رفته بود ققنوسو یاد میکرد بال ماهی رو حس میکرد لَخت رنگ رو رنگ میکر

متن آهنگ بی چهره تس

0 نظر

Mc Tes · Bi Chehre متن آهنگ بی چهره تس جهان درست توو زمانم توو شیب افتاد مثل وقتی که روو سر اسحاقِ سیب افتاد ورق زدم کل

متن آهنگ زایش تس

0 نظر

Mc Tes · Zaayesh متن آهنگ زایش تس خوبه، هنوز نفس میکشه شعرم و هست گوشی که پای ثابت نور باشه برای من که منفعتو بلد نیستم

متن آهنگ رزم واهی تس

0 نظر

Mc Tes · Razme Vaahi متن آهنگ رزم واهی تس [ورس یک] یه جا به همدیگه وصل میکنمتون من تو میشم، رپ میکنمتون اونجایی که زندگی

متن آهنگ باد تس

0 نظر

متن آهنگ باد تس [ورس یک] هر وقت دیگه طاقت ندارم یادم میاد یه مُرده عذاب نمیکشه تنها چیزی که میکشیدم عقب عشق بود و

متن آهنگ نرفته راه تس

0 نظر

Mc Tes · Narafte Raah متن آهنگ نرفته راه تس من و تو خیلی از هم دوریم، نرفته راه خاطره رو به نفس مدیونیم، نرفته راه من روح

متن آهنگ ونگوک تس

0 نظر

متن آهنگ ونگوک تس شکوفه در اومده از درخت قلبم، هی عجب زمستون داغیه فهمیدم دل خوش نکنم به این رویش به قول ونگوک،