آیسم

متن آهنگ توربو آیسم

0 نظر

Isam · TURBO متن آهنگ توربو آیسم: [اینترو] دَم در دو تا پیت بول چرا زاخارا میگیرن تیز روم لاینا رو میز پودر تا بخوابه