آئین

متن آهنگ تی اچ سی آئین

0 نظر

متن آهنگ تی اچ سی آئین [ورس یک] دَم پارکم بو علف میاد چهره ها شکسته تر از عرب نیا بچه ها فَک میزنن چرندیات پاس بده