7 بند

متن آهنگ حیف 7 بند

0 نظر

متن آهنگ حیف 7 بند قبل از تو هیچ بود، قبل از تو درد بود زندگی بود اما، ساکت و سرد بود وقتی بی تو بودم و، انگار نبو