پوری

متن آهنگ تروی پوری

0 نظر

متن آهنگ تروی پوری: [اینترو] بریم دادا واو، پو پو پو پوری [ورس یک] یه دور همتون رو زدم دیگه روونتون میره شما که هن

متن آهنگ گرند پا پوری

0 نظر

Poori · Grand Pow متن آهنگ گرند پاو پوری: [اینترو] پُ پُ پُ پُ پُ پُ [ورس یک] همچنان بی رحم همچنان بی ریا زیرِ پاهام کوه ش

متن آهنگ محله پوری

0 نظر

متن آهنگ محله پوری [ورس یک] منتظرم آینده دیگه چی داره واسم چیزی که میگم نه بقیه میگن آره با سر سرم لا فکرا گمه بد

متن آهنگ بابا پوری

0 نظر

متن آهنگ بابا پوری [ورس یک] هعییی گوشت به منه؟ این سایپارو میکشم بیرون میندازم بنز زیر پات من حاج آقا هرچی بگی د

متن آهنگ زاکان دو پوری

0 نظر

Poori · ZAAKAAN II متن آهنگ زاکان دو پوری [ورس یک] تختِ بالا، پروندش ناموسی بغلی با نیسان زده به یه هندا رو به رویی نمید

متن آهنگ تیرون پوری

0 نظر

متن آهنگ تیرون پوری [کورس] تو خیابون میبینن حاجیتو جدیش کف تهرونم با پلاک 46 همه داشیمن، کوچیک تا اسمیش سر شب میس

متن آهنگ حیدری پوری

0 نظر

متن آهنگ حیدری پوری [ورس یک] تیترم مثل هالند و من سیتی رقیبام افتادن روغن ریزی یه دستم، یه دسته تبریزی یه دستم ز

متن آهنگ بلکسه پوری

0 نظر

Poori · Belexe متن آهنگ بلکسه پوری [ورس یک] ‫میگن فیس مردونه دوس دارن پلنگا پی پاپوشه، نمیره توو کتم جفنگا آخر هفته‌

متن آهنگ مسکن مهر پوری

0 نظر

متن آهنگ مسکن مهر پوری [اینترو] اوو، بچه پایین باخت نمیده که جیگر [ورس یک] بچ محلا روم بستن بت صدام بالا شهره خود

متن آهنگ یاد تو پوری

0 نظر

Poori · Yaade To متن آهنگ یاد تو پوری [هوک] یه شب از این شبا یه روز از این روزا میبینمت بازم یا واقعی یا رویا یه کوچه توو

متن آهنگ 46 تا 34 پوری

0 نظر

متن آهنگ 46 تا 34 پوری [کورس] اَ رشت تا استانبول میرفتیمش حتی وقتی نبودش حساب پُر اَ رشت تا استانبول همه هومیا کفِ

متن آهنگ پاپ استار پوری

0 نظر

متن آهنگ پاپ استار پوری [ورس یک] موزیک ها رینگتون، گیلان شده کینگدوم ایزی با تراول درشت ها میشه کیف پر رفیق ها م

متن آهنگ ییزی پوری

0 نظر

متن آهنگ ییزی پوری [ورس یک] خیلی باهام شدن داداش از هیچکاره ها، تا شاه هاش اگه منم برقصم به ساز همه میریزه فیت رو

متن آهنگ شیب مرگ پوری

0 نظر

Poori · Shibe Marg متن آهنگ شیب مرگ پوری [ورس یک] این بیتا مث بچمن، تو کوره اجاقت بخشنده نی، رحم نمیکنه این خدا بهت یه کا

متن آهنگ اجل پوری

0 نظر

متن آهنگ اجل پوری [اینترو] اَجلتون اومده این یکی * خشنه بچه ها لالا [ورس یک] چاقو زیر گلوتونه، سرها بالا، خونِ رو

متن آهنگ خشم شب پوری

0 نظر

متن آهنگ خشم شب پوری [اینترو] همیشه یادت باشه برای کار بزرگ، آدم کوچولوها رو بفرست وسط اینا نه این که کوچولو ان

متن آهنگ اماله پوری

0 نظر

Poori · EMAALE متن آهنگ اماله پوری [اینترو] غسل جنایته این یکی هم خشن نی قبل آلبوم بود ها، نمیخواستم ولی … [ورس یک] خود