تکست آهنگ

متن آهنگ های هیل 021کید

0 نظر

021kid · High heel متن آهنگ های هیل 021کید [کورس] بی بی شبو میاد پیشم روی های هیل (High heel) ولی صبح با هودی میره خیلی کامفی (com

متن آهنگ تی اچ سی آئین

0 نظر

متن آهنگ تی اچ سی آئین [ورس یک] دَم پارکم بو علف میاد چهره ها شکسته تر از عرب نیا بچه ها فَک میزنن چرندیات پاس بده

متن آهنگ دلتنگم ایهام

0 نظر

متن آهنگ دلتنگم ایهام تمام خاطره ها برای تو تمام دلتنگی برایِ من از آدمت دوری، حوّای من قفس ترین جای جهان، اتاق