متن آهنگ

متن آهنگ بزن تبر ایهام

0 نظر

متن آهنگ بزن تبر ایهام: بی تو دگر شبِ من سحر ندارد از تو دلم خیالِ مسافرت ندارد میگرید آسمان هم به حالِ زارم برگ

متن آهنگ هی هوروش

متن آهنگ هی هوروش هی، بگو قیمت چشاتو ببینم چنده هی، بزار خنده بشینه رو لبای چون قندت هر چی میگم نه نیار، تو منو