آئین

متن آهنگ تی اچ سی آئین

0 نظر

متن آهنگ تی اچ سی آئین [ورس یک] دَم پارکم بو علف میاد چهره ها شکسته تر از عرب نیا بچه ها فَک میزنن چرندیات پاس بده

متن آهنگ مودی 021 کید

0 نظر

021kid · Moody متن آهنگ مودی 021 کید [ورس یک] تو میبینی کلی آدم که توو موزیک ویدیو من میبینم که هر نفر فکرِ خودشه رک حداق

متن آهنگ قجر مسین

متن آهنگ قجر مسین [ورس یک] چهار صبح، میکنم پام پوتینو پنج صبح، توو بزرگراه ام با نیکوتین و شیش صبح، تووی صفیم مث

متن آهنگ یادت نی آرتا

0 نظر

متن آهنگ یادت نی آرتا [کورس] یادت نی، هیچی واسه چی داره دیر میشه عین خیالت نی به این سادگی بگو شدی مالِ کی؟ که هی