تکست آهنگ

متن آهنگ ATNS داریوش

Dariu$h · ATNS [Prod. 6ehtash] متن آهنگ ATNS داریوش الون (alone)، تایرد (tired)، نامب (numb) و سد (sad) ولی بین خوب ها توو گوشی من نامبو (numbe