جیدال

متن آهنگ پرک Perc جیدال

0 نظر

متن آهنگ پرک Perc جیدال: [اینترو] تو با من همدردی، این شهرو میگردی با آدما سردی، توو دلت نی تردید [کورس] کنارت آروم