بن و صی

متن آهنگ دی بن و صی

0 نظر

متن آهنگ دی بن و صی [ورس یک] اولی که افتادم جون ازم رفت افتادم تو شهرِ کدوم دغدغه اس عشق تبرِ تیز بی‌خبری که زد ا