آرتا

متن آهنگ لاشی آرتا

0 نظر

Arta · Lashi متن آهنگ لاشی آرتا [ورس یک] بسه بسه بد و بیراه نه نه دیگه من نمیام تو بیا نمیمونه همه شبو بیدار تو بزنم هی

متن آهنگ یادت نی آرتا

0 نظر

متن آهنگ یادت نی آرتا [کورس] یادت نی، هیچی واسه چی داره دیر میشه عین خیالت نی به این سادگی بگو شدی مالِ کی؟ که هی